Vierspan

Een vierspan is een manier waarbij 4 paarden twee-aan-twee voor een koets of wagen gespannen worden. Heel vroeger (denk aan de oude Spartacus film) werden er 4 paarden op 1 rij voor de wagen gespannen.

Vierspan: Dissel

De achterste 2 van de paarden zijn gekoppeld aan een dissel en doen eigenlijk het echte, zware trekwerk. De voorste 2 paarden zorgen (onder leiding van de menner) voor de richting. De voorste 2 paarden werden ook vaak als reserve-paarden gezien.

Wedstrijden

Met vierspannen worden veel wedstrijden gedaan op nationaal en internationaal niveau. De bekendste Nederlandse vierspan menners zijn Ijsbrand Chardon, Hans Heus en uiteraard Koos de Ronde van Stal de Ronde.